Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải SCR

Dung dịch AdBlue (DEF) là gì?

DEF là viết tắt của Diesel Exhaust Fluid tạm dịch là dung dịch xử lý khí thải động cơ Dielsel, tại các quốc gia Châu Âu , Úc và New Zealand gọi là dung dịch AdBlue. Thành phần chính của dung dịch DEF (ADBLUE) là 32,5% Urea với độ tinh khiết cao, 67,1% là nước tinh khiết và 0,4% là các chất phụ gia khác. DEF sẽ được phun vào hệ thống dòng khí thải của động cơ diesel nhằm chuyển khí NOx thành khí nito và nước trước khi thải ra ngoài môi trường. DEF không phải là một phụ gia nhiên liệu và không bao giờ tiếp xúc với động cơ diesel.

Hệ thống SCR

                                              Video cơ chế hoặt động của bộ SCR dùng dung dịch AdBlue
Bản chất của việc chuyển khí NOx­ thành nito và nước là do phản ứng hóa học giữa NOx và khí amoniac do DEF (ADBLUE) tạo ra. SCR (Selective Catalytic Reduction) chính là một công nghệ sử dụng hệ thống chất xúc tác để tạo ra khí amoniac từ dung dịch DEF (ADBLUE). Từ đó làm giảm lượng khí oxit Nito thoát ra môi trường. Hệ thống SCR là công nghệ được lựa chọn cho tất cả các loại xe tải đáp ứng tiêu chuẩn của Hoa Kỳ. Đây cũng chính là hệ thống duy nhất đáp ứng được mọi quy tắc mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của động cơ đồng thời cũng tiết kiệm nhiên liệu.
Quá trình hoặt động của dung dịch DEF (ADBLUE) như sau: dung dịch được phun vào dòng khí thải nóng, nhờ nhiệt độ cao làm hơi nước bốc hơi và UREA (có ký hiệu hóa học là (NH2)2CO ) trong dung dịch DEF phân hủy thành amoniac và axit isoxianic
(NH2)2CO → NH3 + HNCO
Tiếp theo axit isoxianic thủy phân thành carbon dioxic và amoniac:
HNCO + H2O → CO2 + NH3
Từ đây amoniac kết hợp với oxy và chất xúc tác sẽ làm giảm lượng khí oxit Nito thoát ra môi trường
2NO + 2NH3 + ½O2 -> 2N2 + 3H2O và
3NO2 + 4NH3 + 3O2 -> 7/2N2 + 6H20.

Tồng thể quá trình làm giảm khí oxit Nito thoát ra môi trường thực hiện bằng phụ gia DEF (ADBLUE) cùng hệ thống SCR được thực hiện như sau:

2(NH2)2CO + 4NO + O2 → 4N2 + 4 H2O + 2CO2
Tóm lại dung dịch có tác dụng chuyển đổi khí NOx thành N2 và hơi nước thông qua bộ cảm biến khí thải NOx có tên gọi là SCR

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *