Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải SCR

Dung dịch AdBlue (DEF) là gì?

DEF là viết tắt của Diesel Exhaust Fluid tạm dịch là dung dịch xử lý khí thải động cơ Dielsel, tại các quốc gia Châu Âu , Úc và New Zealand gọi là dung dịch AdBlue. Thành phần chính của dung dịch DEF (ADBLUE) là 32,5% Urea với độ tinh khiết cao, 67,1% là nước …

[ Chi tiết → ]