Bộ lọc dung dịch ADBLUE® (ADBLUE® UREA FILTER)

    Từ khi tiêu chuẩn khí thải Euro 4 được áp dụng, có hai công nghệ xử lý khí thải được sử dụng là EGR và SCR. Tuy nhiên phần lớn các nhà sản xuất xe tải đã chọn sử dụng công nghệ xúc tác chọn lọc ( Selective Catalytic Reduction – SCR) để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải Euro 4,5 và 6.