Dung dịch ADBLUE BLUEONE

Dung dịch xử lý khí thải động cơ Diesel hiệu BlueOne, tương thích với các động cơ tiêu chuẩn kí thải Euro 4, 5,6