Dung dịch xử lý khí thải động cơ DIESEL DEF-V.1

Dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel DEF là chất lỏng không màu, mùi hắc, không gây cháy nổ được nghiên cứu và sản xuất tại Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.