HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT – GEM

Được phát triển từ năm 1992, Hóa chất giảm điện trở đất ( còn gọi là chất ổn định điện trở đất) GEM là một vật liệu dẫn điện rất tốt, hóa chất GEM có thể giải quyết khó khăn khi thi công hệ thống tiếp đất một cách hiệu quả nhất.