HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT LORESCO POWERFILL

PowerFill là giải pháp tiết kiệm cho các khu vực đất có tính dẩn điện kém. Hóa chất giảm điện trở Loresco Powerfill là một giải pháp hiệu quả  trong các tình huống khi mà cọc nối đất không thể đóng sâu hay ở các vùng đất có diện tích giới hạn gây khó khăn trong việc thực hiện hệ thống đất theo các cách thông thường