HÓA CHẤT GIẢM ĐIỆN TRỞ ĐẤT SUNLIGHT SWL-I

Hóa chất giảm điện SUNLIGHT mang lại một giải pháp đơn giản để làm giảm điện trở của hệ thống tiếp địa. Sunlight rất hiệu quả khi sử dụng với các vật liệu tiếp địa bằng đồng.