Phụ gia làm sạch DPF ACEREV

    Bạn hiện đang sư dụng xe tiêu chuẩn khí thải Euro 4,5,6 dùng van hồi lưu khí thải (EGR)? Nó mang lại cho bạn rất nhiều rắc rối? Chủ yếu là do khoảng cách ngắn di chuyển xe ngắn và giao thông hay ùn tắc gây ra một số vấn đề cho xe Euro 4, 5, 6 sử dụng van EGR.