So sánh hai công nghệ xử lý khí thải trên động cơ Diesel

Như chúng ta đã biết, từ ngày 1/1/2018 tiêu chuẩn khí thải Euro 4 sẽ bắt buộc áp dụng cho xe lắp ráp trong nước và nhập khẩu tiêu thụ ở thị trường Việt Nam. Riêng với động cơ Diesel để đáp ưng tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có hai công nghệ xử lý được sử dụng là […]