Lưu trữ và sử dụng dung dịch AdBlue- Dung dịch nước ure

AdBlue® là một thuật ngữ bắt đầu quen thuộc ở Việt Nam khi chính phủ có quy định về tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có hiệu lực. AdBlue® là một thuật ngữ bắt đầu quen thuộc ở Việt Nam khi chính phủ có quy định về tiêu chuẩn khí thải Euro 4 có hiệu […]

Dung dịch AdBlue (Dung Dịch DEF) là gì?

Dung dịch AdBlue (dung dịch DEF) viết tắt của Diesel Exhaust Fluid, dịch là dung dịch xử lý khí thải động cơ Dielsel. 1. Thành phần chính 32,5% Urea với độ tinh khiết cao 67,1% là nước tinh khiết 0,4% là các chất phụ gia khác. Dung dich DEF (dung dịch AdBlue) sẽ được phun vào […]