Hệ thống xử lý khí thải SCR dành cho ôtô đầu tiên của Mazda

Hệ thống xử lý khí thải SCR của Mazda nhỏ hơn hệ thống thế hệ trước, đó là sự cải thiện đáng kể nên nó có thể được lắp đặt trên những mẫu xe dân dụng. SCR (Selective Catalytic Reduction) là hệ thống xúc tác khử chọn lọc sử dụng dung dịch urê (dung dịch AdBlue) […]