Tiêu chuẩn khí thải Euro 6 và dung dịch AdBlue: Có ý nghĩa gì với chúng ta?

Khí thải từ phương tiện giao thông luôn là một điểm quan trọng khi nói về vấn đề ô nhiễm môi trường và chúng là một trong nhiều tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường. Những năm gần đây, phát thải từ xe hơi càng giảm do luật pháp nghiêm ngặt hơn, tuy nhiên […]